OPĆINA STARI GRAD -pitanje i odgovor

Pitanja po pravu na oslobađanje plaćanja rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta i posebne naknade u procesu legalizacije objekata izgrađenih bez odobrenja i građevina privremenog karaktera?

 

Pravo na oslobađanje plaćanja rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta i posebne naknade u procesu legalizacije objekta bez odobrenja i građevina privremenog karaktera ima boračka populacija uz podnošenja zahtjeva na kojem je navedena potrebna dokumentacija za rješavanje istog. Zahtjev se preuzima u Službi za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica Općine Stari Grad.

Izvor: Općina STARI GRAD

Bookmark the permalink.

Comments are closed