b. INVESTICIONI PROGRAMI

Član 8.

b. INVESTICIONI PROGRAMI

Investicioni programi, kao podloga za donošenje odluke o investiranju, sadrže:

– analize tehnološke i tehničke podobnosti i opravdanosti izgradnje,
– analize ekonomičnosti i rentabilnosti ulaganja i eksploatacije,
– idejne projekte tehnoloških procesa,
– idejne projekte građevine,
– zaključke s preporukom investitoru.

U programima iz stavka 1. ovog članka se provode slijedeća istraživanja:

– istraživanje tržišta,
– izbor kapaciteta i asortimana proizvodnje,
– analize makro i mikro lokacija s grafičkim prilozima,
– analize uticaja građevine s aspekta zaštite prirodne sredine,
– mogućnost zadovoljenja prostornih, urbanističkih, energetskih, vodoprivrednih, saobraćajnih i drugih uslova konkretnog lokaliteta i dr.

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed