1. Idejni projekti obuhvataju slijedeće oblasti projektovanja:

Član 10.

1. Idejni projekti obuhvataju slijedeće oblasti projektovanja:

– arhitektonski idejni projekt visokogradnje,
– arhitektonski idejni projekt niskogradnje,
– idejni projekt uređenja unutrašnjeg prostora,
– idejni projekt vanjskog uređenja (saobraćaj, trgovi, zelenilo, igrališta i dr.),
– građevinski idejni projekt visokogradnje (fundiranje, statika i dr.)
– idejni projekt građevina niskogradnje (putevi, pruge, tuneli, mostovi i dr.)
– idejni projekt hidro instalacija,
– idejni projekt elektro instalacija,
– mašinski idejni projekt,
– tehnološki idejni projekt i dr.

Član 11.

Idejni projekti za pribavljanje urbanističke saglasnosti obavezno sadrže:

– naslov i registraciju pravnog lica koje vrši projektovanje,
– projektni zadatak ovjeren od strane investitora,
– tehnički opis s dokaznicom površina,
– osnovne tehničke proračune,
– situaciono rješenje objekta u prostoru,
– odgovarajuću grafičku dokumentaciju za razradu tehničke dokumentacije i
– grubi predmjer radova, materijala i opreme (po potrebi).

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed