XII – ELEKTRONSKO VOĐENJE ZEMLJIŠNE KNJIGE

Članak 81.

Elektronsko vođenje zemljišne knjige
(1) Zemljišnu knjigu treba, što je prije moguće, voditi u elektronskoj formi.
(2) Elektronski način vođenja zemljišne knjige uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi ministar pravosuđa u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Mora biti osigurano:
1) pridržavanje načela ispravne obrade podataka, osobito preduzimanje mjera za sprečavanje gubitka podataka, kao i da se nužni preslici stanja podataka drže barem na dnevnoj bazi i da originalni podaci kao i njihovi preslici budu čuvani na sigurnom;
2) da upisi, koje treba izvršiti, što prije budu uneseni u memoriju podataka i da se mogu reproducirati u čitljivoj formi trajno nepromjenjivog sadržaja;
3) da se preduzmu mjere predviđene uredbom o prelasku na elektronsko vođenje zemljišne knjige.

 

Članak 82.

Posebne odredbe za elektronsko vođenje zemljišnih knjiga
(1) Na elektronsku zemljišnu knjigu se primjenjuju shodno odredbe Glave II – X ovog zakona ukoliko odredbe st. 2. – 5. ovog članka ne određuju nešto drugo.
(2) Upis u zemljišnu knjigu postaje djelotvoran sa unošenjem u memorijski medij i sa mogućnošću njegove nepromjenjive čitljive reprodukcije;
(3) Datum upisa je datum unošenja u memoriju podataka pomenutu u stavku 2., ovog članka;
(4) Upisu se dodaje ime zemljišnoknjižnog referenta koji vrši taj upis;
(5) Na upis, datum i ime zemljišnoknjižnog referenta koji vrši upis stavlja se elektronski potpis zemljišnoknjižnog referenta koji vrši upis.

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed