XI – UVID U ZEMLJIŠNU KNJIGU I IZDAVANJE IZVODA

Članak 77.

Uvid u zemljišnu knjigu
Uvid u zemljišne knjige, pripadajuće akte, isprave i pomoćne isprave je slobodan uz prisustvo službene osobe iz zemljišnoknjižnog ureda, ako posebnim zakonom za pojedine podatke nije drukčije određeno.

Članak 78.

Pravo na izvode zemljišnoknjižnih uložaka
(1) Svaka osoba, sukladno članku 77. ovog zakona, može nakon plaćanja takse dobiti zemljišnoknjižne izvode.
(2) Izvod iz stavka 1. ovog članka je javna isprava.

Članak 79.

Sastavljanje izvoda
(1) Zemljišnoknjižni izvod mora sadržavati sve važeće upise iz odgovarajućeg odjeljka zemljišnoknjižnog uloška. Izdavanje izvoda o pojedinačnim upisima zahtijeva pečatom potvrđenu naznaku. U naznaci se navodi predmet pojedinačnog upisa i potvrđuje da nema daljih upisa u zemljišnoknjižnom ulošku koji se odnose na njega.
(2) Ako podositelj zahtjeva želi ili ako se izvod sačinjava fotokopiranjem, onda taj izvod može sadržavati i izbrisane upise.
(3) Nakon podnošenja zahtjeva, izvod potpisuje zemljišno- knjižni referent i pečatom potvrđuje njegovu vjerodos- tojnost sa datumom izdavanja zemljišnoknjižnog izvoda.

Članak 80.

Napomena o podnesenom zahtjevu
Izvodi iz zemljišne knjige moraju sadržavati napomenu o zahtjevu za upis, koji je upisan u dnevnu knjigu, ali za koji nije još doneseno rješenje o upisu odnosno upis u zemljišnu knjigu nije još izvršen.

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed