X – ŽALBE-ZEMLJIŠNE KNJIGE

Članak 76.

Žalbe protiv odluke ili radnje zemljišnoknjižnog referenta
(1) Protiv odluke zemljnišnoknjižnog referenta, osim u slučajevima pogrešnog upisa, iz članka 60. st. 1. i 2. ovog zakona zainteresirana osoba može kod nadležnog suda uložiti žalbu u roku od 15 dana. Rok počinje teći od dana prijema prepisa odluke ili saznanja o radnji koja je predmet žalbe.
(2) Žalba se može podnijeti i kod zemljišnoknjižnog ureda koji je obvezan proslijediti je bez odlaganja nadležnom sudu.
(3) Nadležni sud odlučuje o žalbi u žalbenom postupku prema propisima Zakona o parničnom postupku.

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed