VRSTE MALTERA

Jedna od najčešćih dilema prilikom zidanja ili malterisanja je koji malter upotrijebiti. Cementni, krečni, produžni ili produžno gipsni, šta ova imena uopšte znače? A koju razmeru mešanja upotrebiti 1:1, 1:3 ili 1:2:6, i šta je uopšte razmera mešanja?! A zašto je to uopšte i važno – možda se pitate. Napravi malter i radi, nema tu puno pametovanja. Problem je u tome što to može da vas skupo košta, kako zbog prevelike količine upotrebljenog materijala (koji nije jeftin) tako i zbog slabog kvaliteta maltera, ili pogrešne upotrebe maltera.

RAZMJERA MJEŠANJA

Predstavlja odnos upotrebljenog veziva (cement, kreč, gips) prema agregatu (pijesak).

CEMENTNI MALTER

Spravlja se mješanjem cementa (c) i pijeska (p). Pijesak treba dobro izmješati sa cementom, te se dodaje određena količina vode uz konstantno mješanje. Vode treba dodati toliko da malter postane plastičan, tj. dobro obradljiv. Kao što samo ime kaže, vezivo u ovom malteru je cement. Razmjere mješanja, definisane normativima su:

 • 1:1 (c:p)
 • 1:2 (c:p)
 • 1:3 (c:p)
 • 1:4 (c:p)

Koristi za fugovanje spojnica i malterisanje površina koje treba da su vodonepropusne (1:1), za tanke zidove i spoljno malterisanje osetljivih delova fasada – sokle (1:2), za spoljna malterisanja i dersovanja (1:3) i za zidanje veoma opterećenih zidova i stubova (1:3 i 1:4). Upotrebljava se i za postavljanje kamenih ploča i keramičkih pločica, za košuljice i podloge (1:2 i 1:3). Cementni malter je najčvršći malter, ali ima sklonost ka stvaranju prslina zato što nije elastičan (pogotovo ako se pravi u razmeri 1:1). Ovaj malter je otporan na vodu, i očvršćava čak i pod vodom (hidrauličan je).

KREČNI MALTER

Pravi se mješanjem gašenog kreča i vode dok se ne dobije krečno mlijeko. Zatim se dodaje pesak, i nastavlja se sa mešanjem. U slučaju upotrebe hidratizovanog kreča (praškasti kreč u džakovima), kreč i pijesak se prvo pomješaju, pa tek onda dodajemo vodu. U ovom malteru vezivo je naravno kreč (k).

Razmjere mješanja, definisane normativima su:

 • 1:1 (k:p)
 • 1:2 (k:p)
 • 1:3 (k:p)
 • 1:4 (k:p)

Ovaj malter se koristi za malterisanje zidova i plafona, i za zidanje slabije opterećenih zidova. Za malterisanje se upotrebljava malter razmere 1:1, 1:2 i 1:3, a za zidanje se upotrebljava 1:3 i 1:4. Krečni malter je plastičan i lako se ugrađuje, ali nema veliku čvrstoću. Ovaj malter je slabo otporan na vodu i zato se najviše koristi za malterisanje unutrašnjih zidova i plafona, i to u prostorijama u kojima neće biti vlage. Za malterisanje tavanica preko trske spravlja se mastan krečni malter (razmjere 1:1) sa dodatkom životinjske dlake, koji se još naziva i čok malter. Njegovom upotrebom se ostvaruje dobra veza između maltera i trske, i obično se koristi samo za prvi sloj.

PRODUŽNI MALTER

Ovaj malter je u stvari modifikacija krečnog, on pored kreča kao vezivo ima i cement. Spravlja se tako što se cement i pijesak mješaju nasuho, pa se onda dodaju krečnom mlijeku, a ako se koristi kreč u prahu (hidratizovani kreč) svi sastojci se zamiješaju na suho, pa se doliva voda. Ime produžni potiče od toga što mu za očvršćavanje treba više vremena (može se koristiti 6-9 časova posle pravljenja).

Razmjere mješanja, definisane normativima su:

 • 1:1:5  (c:k:p)
 • 1:1:6  (c:k:p)
 • 1:2:5  (c:k:p)
 • 1:2:6  (c:k:p)
 • 1:3:9  (c:k:p)

Koristi se za unutrašnja i spoljašnja malterisanja i za zidanje opterećenijih zidova i zidova u vlazi. Sadrži i cement i kreč, tako da ovaj malter ima čvrstoću i otpornost na atmosferske uticaje , kao i dobru obradivost. Za malterisanje se koriste razmjere 1:2:5, 1:2:6 i 1:3:9, a za zidanje se koriste najčešće razmjere 1:2:6 i 1:3:9. Razmjera 1:1:6 se koristi za zidanje zidova koji će biti izloženi vlazi i za jače opterećene zidove, kao i za zidove debljine 12cm. Otporan je na vodu.

PRODUŽNI GIPS MALTER

Pravi se od gipsa (g), kreča, pijeska i vode. Kreč čini malter elastičnijim i produžava mu vreme vezivanja, ali i smanjuje čvrstoću gipsa. Spravlja se tako što se gipsana kaša dodaje krečnom malteru, koji ne smije da ima puno vode, da se pri dolivanju kaše ne bi prekoračila potrebna količina vode. Ovaj malter je u stvari modifikacija krečnog.

Razmjere mješanja, definisane normativima su:

 • 1:1:5  (g:k:p)
 • 1:2:6  (g:k:p)
 • 1:3:9  (g:k:p)
 • 2:3:6  (g:k:p)

Koristi se za malterisanja plafona i unutrašnjih zidova. Pogodan je za ugradnju zbog dobre obradivosti i sa njim je moguće ostvariti izuzetno glatke površine zidova. Ovaj malter je slabo otporan na vodu.

Zidovi u seizmičkim područjima

Ako se zidaju zidovi u seizmičkim područjima (zona VII i više) mora se koristiti produžni malter, zato što jedino on ima i čvrstoću i elastičnost. Upotreba čisto cementnog maltera nije dozvoljena. Krečni se može koristiti izuzetno za male prizemne objekte (u VII i VIII zoni),ali se ne preporučuje.

Bookmark the permalink.

Comments are closed