ŠIHTERICA – VOĐENJE SATI RADNE SNAGE ZA OBRTE I PODUZEĆA

 

Evidencija o radnom vremenu

Evidencija o radnom vremenu se može voditi na papiru ili u elektroničkom obliku. Obrazac nije propisan, no propisani su obavezni podaci. Osim tih podataka, poslodavac mora voditi i druge podatke o radnom vremenu od kojih ovisi ostvarivanje prava radnika (npr. podaci koji su ranijim Pravilnikom bili propisani kao obvezni za rad noću, u dana blagdana ili prekovremeno, te za smjenski ili dvokratni rad).

Evidencija o radnom vremenu mora se voditi po razdobljima isplate plaće. Način upisivanja određuje poslodavac. Kod vođenja evidencije na papiru obrtnik može odabrati da li će na jednom listu voditi sve radnike za svaki dan posebno, ili će na jednom listu voditi sve podatke za jednog radnika kroz mjesec dana.

Nije potrebno upisivati podatke koji ne postoje u nekom mjesecu za određenog radnika (npr. ako nije koristio godišnji odmor, ta će rubrika ostati nepopunjena).

Za radnike na izdvojenom mjestu rada, evidenciju o radnom vremenu može voditi radnik koji na tom mjestu radi, a obrtnik ju je dužan kontrolirati. Obrtnik ima obvezu voditi evidenciju i za radnike koji su članovi njegova kućanstva, ako su u obrtu u radnom odnosu na temelju ugovora o radu. Isto se odnosi i na druge radnike koji samostalno određuju svoje radno vrijeme, ako s njima nije posebno ugovorena samostalnost u određivanju najdužeg trajanja radnog vremena, noćnom radu te dnevnom i sedmičnom odmoru.Radnici imaju pravo uvida u evidencije o radnom vremenu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed