SAVJETI IZ PODRUČJA VISOKOGRADNJE

 

Imate li problem sa vlažnim i dotrajalim zidovima? 

Kapilarna vlaga javlja se u građevinama bez hidroizolacije, u građevinama s dotrajalom ili nestručno izvedenom hidroizolacijom. 

Glavni građevinski materijali su porozni, a površinska napetost podzemne vode uzrokuje njeno dizanje uzduž sitnih kapilara unutar zida i uzrokuje:
-oštećenja na fasadi do 5 metara visine
- pogađa prizemne dijelove građevine, ali i katove ovisno o debljini zidova
- na zidovima se pojavljuju bijeli kristali mineralnih soli – tzv. salitra i plijesan
- s obzirom da su kristalizirajući naponi jedni od najvećih u prirodi, pritisak koji se tada stvara pravi velika oštećenja
- malter na fasadi se osipa, pojavljuju se fleke koje izgledaju kao lišajevi, takve se površine napuhuju, raslojavaju se i odvajaju se od površine i u konačnici otpadaju 
- zidovi su hladni i vlažni, neugodan miris vlage u prostoru je zapravo miris ustajale i pokvarene vode u zidovima, koja evaporira iz zidova u prostor, sa sobom nosi bakterije i gljivice s kojima zasićuje prostor i povećava atmosfersku vlagu
-ako se ne sanira na vrijeme, kapilarna vlaga dugoročno stvara nepovratnu štetu na građevini, voda koja je u zidu mijenja svoja agregatna stanja. Mraz zimi, a ljeti para koje se događaju i međusobno izmjenjuju u konstrukciji, za posljedicu imaju konstantno polagano razaranje konstrukcije tj. raslojavanje zida.
- na kraju, treba znati da uvjeti života u takvim građevinama nose zdravstveni rizik, najprije opada imunitet a zatim dolazi do razvoja alergijskih i imunoloških reakcija, pojave astme i drugih bolesti.

Primjeri rješenja mogu biti: 

  1. rezanje zidova pilom i umetanje hidroizolacije kao na fotografijama u privitku  
  2. tlačno injektiranje izolacijske smjese 
  3. injektiranje gravitacionom metodom

Danas postoji i više načina sanacije kapilarne vlage, a to su metode metoda elektroosmoze, metoda presjecanja te primjena sanacijskih maltera. Kod svake metode sanacije javlja se isti problem, a to je mogućnost pristupa ukopanim zidovima sa vanjske strane. Ukoliko je moguće podrum otkopati s vanjske strane, što često u urbanim sredinama iz raznih razloga nije moguće, time će sanacija kapilarne vlage biti uspješnija. Metode gravitacijske infuzije i injektiranja se najčešće primjenjuju te su načelno slične po tome što se u zidove pri podu pomoću cijevi ubacuje (gravitacijski ili pod pritiskom) kemijski materijal koji unutar strukture zida stvara zonu vodonepropusnog "čepa" koji zaustavlja dizanje kapilarne vlage. Kod ovih metoda napominjem da je u slučaju debelih zidova potrebno injektiranje materijala s obje strane zida te je stoga bitno da li je moguće podrum otkopati. Ukoliko su zidovi otkopani potrebno je vanjsku stranu zida zaštititi hidro izolacijskim materijalom. Također je bitno otući malter s unutarnje strane zida i nanijeti sanacijski malter (omogućava isušivanje zidova). Osim vanjskih (obodnih) zidova potrebno je na isti način tretirati i unutarnje podrumske zidove jer su oni putem temelja također u kontaktu s vlažnim tlom.

Za kvalitetnu sanaciju potrebno je izvesti također vodonepropusnu zaštitu svih podova podruma što uključuje razbijanje postojećih i izvedbu novih podova sa uključenom hidro-izolacijom. Metoda presjecanja koja se nekad koristila, a sastojala se od doslovnog prerezivanja zidova i ubacivanja u prerez vodonepropusnih materijala danas se više ne koristi jer je problematična zbog narušavanja statičke stabilnosti građevine. Postoje jednostavniji sistemi sanacije na temelju elektroosmoze. Radi se o postavi elektroničkih uređaja koji odašilju elektromagnetske valove u zidove što smanjuje površinsku napetost molekula vode odnosno mijenja smjer kretanja čestica vode prema negativno nabijenom tlu. Radom sistema sprječava se ponovno dizanje vlage. Sistemi moraju biti trajno instalirani na građevini i o njima se treba voditi brigu i održavati ih kako elektronički uređaji i instalacije zahtijevaju. Uređaji djeluju kroz zidove u zadanom radijusu, a djelovanje mogu ometati veće metalne prepreke (cisterne, garažna vrata i slično).

U pojedinim slučajevima manjih količina vlage u zidovima moguće je dobre rezultate postići obijanjem postojećeg unutarnjge maltera, te nanošenjem sanacijskih i isušujućih specijalnih vapnenih maltera koje omogućavaju permanentno isušivanje zidova. Koji je sistem najbolji i koji primijeniti u Vašem konkretnom slučaju teško je reći jer ne postoji univerzalno rješenje primjenjivo za svaki slučaj. Svaka situacija traži posebno rješenje ovisno o nizu parametara i inženjerskoj procjeni, ipak može se reći da bi se za opisani slučaj najbolje rješenje postiglo kombinacijom više sistema (injektiranje zidova, izvedba hidro izolacije u nivou poda i s vanjske strane zidova uz primjenu sanacijskih maltera). Kod sanacije kapilarne vlage je osim kvalitete izvedbe izuzetno bitno prethodno izvršiti kvalitetnu dijagnostiku konkretne situacije, detaljno utvrditi građevinski sastav zidova (materijali, sastav i struktura) te temeljem toga izabrati optimalno rješenje i sustav. 

Bookmark the permalink.

Comments are closed