Regulacionim planovima Boljakov potok i Vitkovac omogućena legalizacija objekata

Nakon više od 5 godina Gradsko vijeće usvojilo je regulacioni plan Boljakov potok i Vitkovac. Tako će na ovim područjima biti omogućena legalizacija bespravno izgrađenih objekata.

Također usvojena je i odluka kojom će građani naredih 7 godina biti u mogućnosti građevinsku dozvolu plaćati na rate.

Bookmark the permalink.

Comments are closed