Rad inspekcija Općine Novo Sarajevo: Najveći problem bespravna gradnja

Urbanističko-građevinski inspektori provode inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica, kontrolišu akte koje je izdala općinska Služba za urbanizam i prostorno uređenje i svakodnevno vrše inspekcijski nadzor na terenu po službenoj dužnosti i po prijavama građana. Komunalni inspektori osiguravaju primjenu propisanih zakonskih odredbi iz komunalnih djelatnosti. Mnogo je tih intervencija bilo tokom ove godine, pogotovo u oblasti bespravne gradnje, ističu u općinskom Inspektoratu.

Kontrola na terenu

– Naši inspektori na terenu vrše kontrolu pravne i bespravne gradnje, ako je potrebno, nalažu hitne mjere sa ciljem zaštite života i zdravlja ljudi i njihove imovine i u skladu sa zakonskim odredbama podnose zahtjeve za pokretanje prekršajnog ili krivičnog postupka. Urbanističko-građevinski inspektori ovlašteni su da utvrđuju ima li povrede Zakona o prostornom uređenju i drugih propisa i ako treba, pokreću upravni postupak i poduzimaju propisane mjere. Bitno je što će u takvim slučajevima inspektori rješenjem narediti investitoru ili vlasniku uklanjanje cijele građevine ili njezinog dijela ukoliko utvrde da je izgrađena bez građevinske dozvole, objašnjava Dijana Ćućula, glavna inspektorica Općine Novo Sarajevo.

U Zakonu o prostornom uređenju određeno je da je investitor dužan sam izvršiti naređenu mjeru inspekcijskim rješenjem u datom roku, u suprotnom, to će provesti Služba za inspekcijske poslove putem ugovornog izvođača na trošak investitora. U Službi iznose da su ovi investitori svjesni visine troškova kojima se izlažu ako ne postupe prema inspekcijskom rješenju i nakon zadnjeg upozorenja u najvećem broju sami uklone nezakonitu građevinu.

Plan izvršenja inspekcijskih rješenja pravi se isključivo prema prioritetu i u prvu grupu spadaju bespravni objekti izgrađeni na klizištima, unutar infrastrukturnih koridora, na površinama planiranim za javne namjene i zelenim površinama, kao i građevine izvan odobrenih gabarita.

– U drugoj grupi prioriteta najprije se izlazi u susret tražiteljima izvršenja kojima je povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva ili je prekoračen razumni rok od dvije do tri godine u kojem investitor nije izvršio rješenje, ni pokrenuo postupak legalizacije. Nakon zaprimanja inspekcijskih rješenja, investitori se najčešće odlučuju iskoristiti pravo žalbe i nakon drugostepenog rješenja podnose se tužbe nadležnom sudu.

Odugovlačenjem upravnog postupka pokušava se odgoditi izvršenje inspekcijskog rješenja iako su investitori upozoreni da žalbe ne odgađaju izvršenje, naglasila je Ćućula.

Okončanje legalizacije

Najčešći problem sa kojim se ova inspekcijska služba susreće je bespravna gradnja. Glavna inspektorica smatra da je Odluka o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata Skupštine KS-a zbog čestog produžavanja rokova za legalizaciju, donijela još veće pometnje u ovoj oblasti.

– Produžavanje roka za legalizaciju ovih objekata dodatno usložnjava već započete inspekcijske postupke i otežava izvršenje inspekcijskih rješenja, koje se mora prekidati do okončanja legalizacije. Nerijetko se dešava da oni koji su već jednom odbijeni u prethodnim legalizacijama ponovno podnesu zahtjev. Uglavnom se tu radi o objektima ili radovima koji su izvedeni na zemljištu koje nije u vlasništvu investitora, odnosno državnom ili zemljištu u vlasništvu drugih osoba, upozorava Ćućula.

U općinskom Inspektoratu posebno navode da su inspektori u provođenju izvršenja rješenja često izloženi verbalnim napadima bespravnih graditelja, kao i nepravednim i neistinitim optužbama. Najveći problemi se javljaju tamo gdje su narušeni komšijski odnosi, a često se radi i o familijarnim problemima.

Izvor: Oslobođenje.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed