PROCJENA NEKRETNINE

Što je procjena vrijednosti nekretnina?

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina kaže da je procjena vrijednosti (procjembeni elaborat) dokument kojim se procjena vrijednosti nekretnina jasno i transparentno prezentira u pisanom obliku, a obuhvaća nalaz i mišljenje stalnoga sudskog vještaka za procjenu nekretnina ili procjenu stalnoga sudskog procjenitelja.

Procjena vrijednosti služi kako bi na transparentan i dokaziv način zainteresiranim stranama iskazala tržišnu vrijednost nekretnine iskazan u novcu.

Procjenitelji – stalni sudski vještak za procjenu nekretnina, stalni sudski procjenitelj. Procjenitelj je u smislu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina – fizička osoba stalni sudski vještak za procjenu nekretnina odnosno pravna osoba koja ispunjava uvjete za sudska vještačenja, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju uvjeti, postupak imenovanja, prava i dužnosti stalnih sudskih vještaka. Procjenitelj može biti i stalni sudski procjenitelj imenovan u skladu s posebnim propisom.

U Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu procjenu vrijednosti nekretnina mogu vršiti stručnjaci koji su ovlašteni za pružanje ovih usluga i koji posjeduju potrebne stručne kvalifikacije. To mogu biti nezavisni interni procjenitelji koji su zaposleni u bankama ili eksterni procjenitelji koje banke angažuju na osnovu ugovora o djelu. Eksterni procjenitelji su ustvari sudski vještaci građevinske struke kojima su data ovlaštenja za izradu elaborata o procjeni vrijednosti nekretnina.

Nudimo gore navedenu uslugu.

 

Comments are closed