Prednosti BIM tehnologije

Uz BIM tehnologiju, dobiveni modeli mogu se koristiti za izračune, simulacije, analize i izvještaje. Sve navedeno nam omogućuje provjeru modela prije konačne izrade. Korištenjem BIM tehnologije mnogo se lakše prati eventualna promjena troškova materijala, planova izgradnje ili procijenjenih troškova održavanja.

Najveća prednost usvajanja BIM-a je što svi sudionici istovremeno rade na stvaranju digitalnog modela, te u svakom trenutku mogu vidjeti promjene i napredak ostalih projektnih timova. Također, BIM tehnologija nam nudi mogućnost dijeljenja trodimenzionalnog modela, uz dijeljenje podataka te nadogradnju informacija od strane sadašnjih i novih korisnika iz različitih struka i sektora.

Moguća su dva načina rada s modelom – saradnja na daljinu i kontinuirani uvoz i izvoz podatkovnih datoteka.

Kod prve metode projektanti rade s modelom u realnom vremenu, a kod druge se metode podaci uvoze i izvoze koristeći IFC format. Time radne skupine uspoređuju svoju datoteku s najnovijom replikom modela te u svakom trenutku mogu provjeriti tačnost novo-uvedenih elemenata.

U današnje vrijeme kad je bitna cijena, brzina, točnost i kvaliteta, BIM tehnologija nudi rješenje za svaki tip građevine i svaku fazu projektovanja.

Bookmark the permalink.

Comments are closed