OBLOGA MASIVNOG ZIDA “RIGIPS-om”

Namjena
Ovu konstrukciju upotrebljavamo za poboljšanje zvučne i toplinske izolacije masivnih zidova. Šupljina između obloge i masivnog zida idealna je za vođenje različitih instalacija bez štemanja.

Montaža
Zacrtamo željenu debljinu obloge na pod i strop. Profile UD 30/30, na koje smo prethodno zaljepili dihtung traku, pričvrstimo na pod i strop s namjenskim tiplama i vijcima u razmaku 100 cm. Udarnim tiplama na nosivi zid na visini 125 cm pričvrstimo nosač promjenjivog obujma na koji smo predhodno nalijepili dihtung traku. Unaprijed na mjeru pripremljene CD profile ubacujemo na podu i stropu unutar UD profila 30/30 na razmaku od 60 ili 62,5 cm (ovisno o širini ploče) i sa namjenskim vijcima tip LB 421 zavrčemo skupa profile i nosače promjenjivog obima (dva vijaka na svaku stranu).

Napomena: za međusobno pričvršćenja profila i nosača promjenjivog obima nikako ne koristite vijke za pričvršćenje gips kartonskih ploča tip TN 212 !!! Potom postavimo potrebne instalacije i postavimo mineralnu vunu. Slijedi pričvršćenje Rigips ploča s vijcima TN 212 na razmaku 25 cm.

VAŽNO:Ako oblažete vanjski zid objekta svakako prije postave Rigips ploča na profile ljepljenjem pričvrstite parnu branu i dobro je ljepljivom trakom pričvrstite. Na kraju pristupamo ispunjavanju spojeva ploča, impregniranju te je naš zid spreman za bojenje

Prednost
• Dodatna toplotna i zvučna izolacija
• Vatrotpornost
• Brza ugradnja
• Jednostavno postavljanje instalacija između zida i obloge.

Bookmark the permalink.

Comments are closed