OBJEKTI ZA KOJE SE ZAHTJEV PODNOSI OPĆINSKOJ SLUŽBI NADLEŽNOJ ZA URBANIZAM

 

U većini slučajeva, zahtjev za izdavanje urbanističke dozvole podnosi se općinskom odjelu za urbanizam, i to kad se radi o slijedećem:


  • izgradnji i intervencijama unutar općine, i
  • izgradnji prometne, komunalne i energetske infrastrukture odnosno njihovog dijela koji se nalazi u općini .

 

Ako planovi ne postoje, onda se urbanistička dozvola može izdati na osnovu:


  • stručnog mišljenja organa nadležnog za izdavanje takvog mišljenja, ili
  • na osnovu stručnog mišljenja nosioca izrade plana.

 

Zahtjev za izdavanje urbanističke dozvole gradskoj upravi za urbanizam (odnosi se samo na Sarajevo i Mostar) u slijedećim slučajevima:


  • gradnje koja se odvija na teritoriji dvije ili više općina u gradu, i
  • gradnje objekata od interesa za  grad, kao što su ceste, elektrane, i slično.


Kad se radi o određenim vrstama zahtjeva možda ćete se morati obratiti negdje drugdje, a ne u opštinu.

 

Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Bookmark the permalink.

Comments are closed