V – UPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK

Članak 48. Sadržaj upisa Upis u zemljišnoknjižni uložak sadrži: 1) datum upisa; 2) tekst upisa; 3) potpis zemljišnoknjižnog referenta koji je donio rješenje o upisu. Članak 49. Tekst upisa Tekst upisa sadrži: 1) uputu na isprave i dokumenta na osnovu kojih se sadržaj stvarnog prava preciznije dokazuje; 2) sadržaj upisanog … Nastavak…

IV – POSTUPAK UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU

Članak 31. Rješenje o upisu Upis se vrši na osnovu rješenja o upisu, koje donosi zemljišnoknjižni referent. Rješenje o upisu se odnosi na zahtjev za upis, koji je podnesen sukladno članku 3. stavak 1. ovog zakona. Članak 32. Jezik upisa u zemljišnu knjigu Zemljišna knjiga se vodi na jednom od … Nastavak…

III – PRAVA KOJA SE UPISUJU U ZEMLJIŠNU KNJIGU

Članak 28. Prava koja se upisuju u zemljišnu knjigu (1) U zemljišnu knjigu upisuju se sljedeća prava: 1) vlasništvo, suvlasništvo i zajedničko vlasništvo, 2) hipoteka i zemljišni dug, 3) sudsko založno pravo, nadzaložno pravo, 4) pravo dugoročnog najma i zakupa, pravo preče kupovine i pravo otkupa, 5) stvarne služnosti, 6) … Nastavak…

II – SADRŽAJ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Članak 15. Sastav zemljišne knjige Zemljišna knjiga se sastoji od glavne zemljišne knjige, zbirke isprava i pomoćnih registara. Glavna zemljišna knjiga se sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka. Glavna zemljišna knjiga se vodi za jednu katastarsku općinu. Članak 16. Zemljišnoknjižni uložak (1) Upisi se vrše u zemljišnoknjižni uložak. (2) U zemljišnoknjižni uložak … Nastavak…

XII – ZAKLONI

Član 130. Kao zaklon za zaštitu stanovništva od ratnih dejstava smatra se djelimično zatvoren prostor, koji je izgrađen ili prilagođen tako da po svom funkcionalnom rješenju, konstrukciji i oblikovanju pruža ograničenu zaštitu od ratnih dejstava. Član 131. Zakloni, zavisno od mjesta na kome se grade, mogu biti: 1) samostalni zakloni … Nastavak…

XI – ELEKTROENERGETSKE I KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE I UREĐAJI U SKLONIŠTU

1. Instalacije u skloništu Član 118. Skloništa moraju da imaju instalacije za: 1) osnovnu rasvjetu; 2) rezervno osvjetljenje; 3) snagu; 4) telekomunikacijske uređaje. Elektroenergetski i komunikacijski uređaji i instalacije u skloništima moraju ispunjavati i uslove za vlažne prostorije te posebne zahtjeve zbog mogućih vibracija i impulsa u slučaju eksplozija. 2. … Nastavak…

X – INSTALACIJE ZA PROVJETRAVANJE SKLONIŠTA

1. Vrste i načini provjetravanja Član 89. Skloništa moraju imati instalacije za prinudno provjetravanje na električni ili ručni pogon. Izuzetno, skloništa dopunske zaštite za smještaj do 50 lica mogu biti i bez instalacija za prinudno provjetravanje. Skloništa veća za smještaj više od 300 lica moraju biti klimatizirana. U njima treba … Nastavak…

VIII – OPREMA ZA SKLONIŠTA

1. Oprema za boravak Član 78. Opremu za boravak čine: sjedišta i ležaji, a po potrebi, stolovi, stolice, ormari i police i dr. Oprema skloništa namjenjena za korištenje u osnovnoj funkciji skloništa, koja se može koristiti i za opremanje skloništa kada je u zaštitnoj funkciji, za opremanje prostora za boravak … Nastavak…

VII – SREDSTVA ZA ZATVARANJE OTVORA ZA KRETANJE

1. Opšti uslovi Član 63. Otvori za kretanje u skloništu moraju se zatvarati vratima, kapcima ili pokretnim pregradama (u daljem tekstu: sredstva za zatvaranje) koji funkcionalnim rješenjem, konstrukcijom, oblikom i položajem osiguravaju zaštitu od ratnih dejstava i drugih opasnosti. Član 64. Zaštitna svojstva sredstava za zatvaranje izražavaju se otpornošću na … Nastavak…

VI – POSEBNI USLOVI KOJE MORA DA ISPUNJAVA KONSTRUKCIJA SKLONIŠTA

Član 59. Minimalni procenat armiranja na mjestu ekstremnih momenata savijanja (sredina polja i uklještenja) na zategnutoj strani presjeka mora iznositi 0.2% od betonskog presjeka. Armatura za poprečne sile određuje se prema važećim propisima. Svi vanjski i unutrašnji zidovi armiraju se obostrano sa minimalnom armaturom prema važećim propisima. Unutrašnje strane tavanice … Nastavak…

V – ZAŠTITNE OSOBINE SKLONIŠTA

1. Otpornost skloništa na mehanička dejstva Član 46. Otpornost skloništa na mehanička dejstva određuje se na: 1) osnovno opterećenje (stalna, prometna i druga opterećenja); 2) naročito opterećenja (opterećenje od udarnog vala eksplozije, parčadi i ruševina). Član 47. Opterećenje od udarnog vala eksplozije uzima se kao zamjenjujuće statičko ravnovjerno podijeljeno opterećenje … Nastavak…

IV – FUNKCIONALNA RJEŠENJA SKLONIŠTA

1. Ulaz Član 18. Ulaz u sklonište treba konstruisati tako da sredstva za zatvaranje ulaznog otvora budu zaštićena od neposrednog mehaničkog, toplotnog i radioaktivnog dejstva oružja ili kontaminacije. Član 19. Otvor skloništa koji se koristi samo u vrijeme mira, a neposredno je izložen mehaničkom, toplotnom, radioaktivnom i hemijskom dejstvu oružja, … Nastavak…

III – MJERILA I KRITERIJI ZA IZGRADNJU SKLONIŠTA

Član 14. Veličina skloništa određuje se tako da se osigura sklanjanje: 1) u objektima namijenjenim zdravstvenim ustanovama: za broj uposlenih u najbrojnijoj smjeni i predviđen broj bolesnika, odnosno u obimu koji omogućava obavljanje najnužnije medicinske djelatnosti; 2) u obdaništima, osnovnim, srednjim, visokoškolskim ustanovama: za štićenika, učenika, đaka ili studenata u … Nastavak…

II – PLANIRANJE I IZGRADNJU SKLONIŠTA

Član 4. Potrebe za izgradnju skloništa utvrđuju se na osnovu procjene ugroženosti područja kantona, odnosno područja općine od ratnih dejstava ili određenih prirodnih i drugih nesreća i potrebe za sklanjanjem ljudi i materijalnih dobara koja mogu biti u ratu ugrožena ratnim dejstvima, a u miru određenim prirodnim i drugim nesrećama. … Nastavak…

I -OPŠTE ODREDBE O SKLONIŠTU

Član 1. Ovom uredbom, u skladu sa zakonom, utvrđuju se mjerila i kriteriji o načinu izgradnje skloništa i tehnički normativi za kontrolu ispravnosti skloništa, područja gdje se trebaju graditi skloništa, kao i uslovi za izgradnju i održavanje skloništa na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). Pri planiranju, … Nastavak…

DOKAZ O PRAVU GRADNJE ILI PRAVU VLASNIŠTVA

Jedan od ključnih dokumenata koje morate podnijeti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (propisan zakonom u oba Entiteta) je „dokaz o pravu gradnje“ ili „pravu vlasništva“. Dokaz prava gradnje može biti: 1. pravo vlasništva, koje se dokazuje izvodom iz zemljišne knjige; 2. validna sudska presuda ili validna odluka nadležnog organa … Nastavak…