Odobrenje za građenje je potrebno za:

rekonstrukciju dogradnju nadziđivanje promjenu namjene građevine konzervaciju građevine Rekonstrukcija : Rekonstrukcija građevine podrazumijeva radove kojima se mijenjaju konstruktivni elementi koji mogu biti od uticaja na stabilnost građevine ili njenih dijelova, kojima se uvode nove instalacije i ugrađuje nova oprema u građevinu, mijenja namjena i vanjski izgled građevine kao i kojima … Nastavak…

GRAĐEVINSKI POJMOVI – 2.dio

URBANISTIČKA SAGLASNOST (LOKACIJSKA DOZVOLA)   Urbanistička saglasnost (lokacijska dozvola) je upravni akt, izdaje se za svaki zahvat u prostoru a u skladu sa regulacionim planom. Način njenog izdavanja propisan je Zakonom o prostornom uređenju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 7/05) i Zakona o upravnom postupku („Sl. novine Federacije BiH“  br. … Nastavak…

4. Projekti izvedenog stanja

Član 24. 4. Projekti izvedenog stanja Projekt izvedenog stanja je skup međusobno usklađenih projekata koji se rade kada se u toku izvođenja radova na objektu vrše izmjene i to za one radove i dijelove objekta na kojima je došlo do izmjene u odnosu na prvobitni glavni ili izvedbeni projekt. Projekt … Nastavak…

3. Izvedbeni projekti – projekti za izvođenje objekta

Član 23. 3. Izvedbeni projekti – projekti za izvođenje objekta Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se detaljnije razrađuje i dopunjuje izvedbenim detaljima odobreni glavni projekt u svrhu izvođenja objekta. Na osnovu izvedbenog projekta pristupa se građenju građevine, vrši se inspekcijska kontrola građenja, tehnički pregled izvedenih radova te … Nastavak…

1. Idejni projekti obuhvataju slijedeće oblasti projektovanja:

Član 10. 1. Idejni projekti obuhvataju slijedeće oblasti projektovanja: – arhitektonski idejni projekt visokogradnje, – arhitektonski idejni projekt niskogradnje, – idejni projekt uređenja unutrašnjeg prostora, – idejni projekt vanjskog uređenja (saobraćaj, trgovi, zelenilo, igrališta i dr.), – građevinski idejni projekt visokogradnje (fundiranje, statika i dr.) – idejni projekt građevina niskogradnje … Nastavak…

Koliko košta legalizacija objekata u RS ?

BANJALUKA, PRIJEDOR – Izmjene i dopune Zakona o uređenju prostora i građenju RS stupile su na snagu početkom ove godine, kojim je svim bespravnim graditeljima ostavljen rok do 31. prosinca 2016. da u jedinici lokalne uprave podnesu zahtjev za legalizaciju objekta i to obave po simboličnim cijenama. Potvrdila je to … Nastavak…

Na Kovačima sagrađena prva pasivna kuća u BIH

81

Prva “kuća budućnosti” u BiH, koja svojom vrhunskom toplotnom izolacijom i korištenjem energije iz obnovljivih izvora znatno smanjuje potrošnju energije, sagrađena je na Kovačima. Pasivna kuća, smještena u jednoj od tradicionalnih starogradskih mahala, služit će kao ogledni primjer svima koji budu htjeli pogledati kako izgleda, te se eventualno odlučiti za … Nastavak…

Obična, niskoenergetska ili pasivna kuća

energetska_iskaznica

Gradnja kuće za svakog je pojedinca velik izazov, ali i velika investicija. Prije samog početka gradnje kuće treba odlučiti o puno stvari: koliko velika će biti kuća, koliko i kakvih će imati prostorija, od kakvih će materijala biti izgrađena, kakvi će biti prozori, kakav krov, kakvo grijanje, hlađenje, izolacija i … Nastavak…

Pasivne kuće u EU

Pasivne kuće se grade u Europi od 1990.godine. Prvi objekt je sagrađen u Darmstadtu, u Njemačkoj 1990/91. god. Uslijedili su objekti u Austriji, Švicarskoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, skandinavskim zemljama, a zatim i u SAD-u i Aziji. Do 2005. god. realizirano je više od 6,000 pasivnih kuća diljem Europe i svijeta. … Nastavak…

Adaptacije pasivnih kuća i zgrada

prije

Proces adaptacije prema pasivnom standardu u gradnji sličan je postupku planiranja izgradnje novog pasivnog objekta. To znači da na građevini koja je objekt adaptacije treba „pojačati“ toplinsku izolaciju, učinkovito eliminirati toplinske mostove i vlagu, stolariju zamijeniti prvoklasnim vratima i troslojnim staklima, te ugraditi strojarske i elektro sustave koji će učinkovito … Nastavak…

Projektiranje i gradnja pasivnih objekata

kuca-s-kapom

Projektiranje i gradnja prema pasivnom standardu  su testirani i optimizirani procesi koji su se dokazali na mnogobrojnim  izgrađenim objektima…   Orijentacija građevine, termoizolacija, vanjska stolarija, energetski izračuni, proračun ventilacijskog sustava, određivanje optimalnog sustava grijanja i hlađenja, izračun i specifikacija strojarskih i elektro sustava, kako će se grijati topla potrošna voda… … Nastavak…

Zašto pasivna kuća?

solar_house_mala

EKONOMIJA I UŠTEDE – Mudri će investitor u zamjenu za samo 10 do 20 posto veće ulaganje u izgradnju dobiti stambeni, poslovni, proizvodni ili javni objekt koji će tijekom narednih desetljeća štedjeti i do 90 posto energije za grijanje, hlađenje, kućanske aparate… Mudro osmišljenom arhitekturom, visokim standardima građenja, naprednim strojarskim … Nastavak…

Šta je pasivna kuća?

MAGA-12-21-09

Naziv „Pasivna kuća“ došao je iz činjenice da se u takvim objektima glavnina toplinske energije dobiva na pasivan način bez sagorijevanja fosilnih goriva (nafta, plin, ugljen) čime se radikalno smanjuju troškovi grijanja i izuzetno pozitivno utječe na zaštitu okoliša i općenito održivi razvoj. Konkretno, smanjuje se potrošnja fosilnih goriva, smanjuje … Nastavak…

Mjere energetske učinkovitosti u građevinama

energetski certifikat

U svrhu uštede energije potrebno je kod gradnje novih građevina povećati toplinsku zaštitu. Standardno izolirane kuće troše nešto ispod 100 kWh/m² što je znatno više od niskoenergetskih kuća koje troše 40 kWh/m² i pasivnih kuća koje troše 15 kWh/m². Zbog nedovoljne toplinske izolacije dolazi do većih toplinskih gubitaka zimi, pregrijavanja … Nastavak…

Prednosti gradnje niskoenergetskih kuća

Niskoenergetske kuće imaju niz prednosti. Neke od njih su: ekološki prihvatljivi i biološki zdravi materijali dobre toplinske karakteristike ušteda energije otpornost na potres brzina izgradnje izgradnja tijekom cijele godine industrijski kontrolirani uvjeti izrade Otpornost na potres Montažne kuće s drvenom nosivom konstrukcijom odlikuje odlična otpornost na potres. Zanimljiv je podatak … Nastavak…

Pasivna i niskoenergetska gradnja

energetski-razredi

Još uvijek niste sigurni što pasivna i niskoenergetska gradnja uključuje? Na što trebate paziti? Kako postići taj standard?   U nastavku dajemo odgovore na sve dileme. Trenutna  situacija i visoke cijene energenata potaknut će mnoge ljude na razmišljanje o smanjenju njihovih troškova. Zgrade sa boljim energetskim razredom imati veću vrijednost … Nastavak…

Najčešća pitanja br.2

Concept of grassed question symbol

1. Što je to niskoenergetska građevina? Niskoenergetska građevina zahtijeva energetsku potrošnju za zagrijavanje prostora od samo 40 kWh/m² godišnje. Takva se energetska potrošnja može jasnije izraziti ekvivalentom potrošnje od 2,7 litre loživog ulja, pa se niskoenergetska kuća još i popularno naziva “trolitarska kuća”. 2. Što podrazumjeva nivo izvedbe visoki roh bau? … Nastavak…

Najčešća pitanja br.1

2

  1. Što je potrebno da bi se moglo započeti s izradom idejnog projekta? ​Prije izrade idejnog projekta treba izraditi posebnu geodetsku podlogu za građevinsku česticu na kojoj se namjerava graditi.   2. Što je posebna geodetska podloga i gdje se može naručiti? Posebna geodetska podloga je položajni i visinski … Nastavak…

ZA KOJE OBJEKTE VAM TREBAJU DOZVOLE?

Kratak odgovor bi bio – za sve objekte bez obzira na tip – komercijalne (maloprodajne, skladišne, proizvodne itd.) ili stambene, i bez obzira na vrstu građevinskih radova dozvole se traže za: •Izgradnju, •Rekonstrukciju, •Nadogradnju objekata (dodavanje kata na vrhu postojećeg objekta); •Druge naknadne radove na postojećem objektu; •Promjena namjene objekta … Nastavak…

OSNOVNI PROCES PRI GRADNJI OBJEKTA

1

  Postoje tri (3) osnovna rješenja koje se moraju dobiti da bi se objekat izgradio i da bi bilo omogućeno njegovo korištenje:     Rješenja tj. ove dozvole se izdaju po redoslijedu, tj. prvo morate dobiti urbanističku saglasnost, potom građevinsku, a na kraju upotrebnu dozvolu.     Izvor: Ministarstvo vanjske … Nastavak…

PROCEDURA DOBIVANJA UPOTREBNE DOZVOLE U RS-u

KOME PODNIJETI ZAHTJEV? Istoj instituciji koja je izdala građevinsku dozvolu. Na primjer, ako vam je opština Laktaši izdala građevinsku dozvolu, svoj zahtjev upućujete opštini. Dozvola se može izdati tek nakon što je odgovarajući nadležni organ (odnosno opštinska komisija koju imenuje opština obavila pregled objekta) potvrdi usklađenost (pregledom na licu mjesta) … Nastavak…

PROCEDURA DOBIVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE U RS-u

KOME PODNIJETI ZAHTJEV? Istoj instituciji koja je izdala urbanističku dozvolu. Na primjer, ako je opština Banja Luka izdala urbanističku dozvolu, zahtjev podnosite direktno opštini. DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE Zahtjev za građevinsku dozvolu, zajedno sa: urbanističkom dozvolom; tehničkom dokumentacijom, odn. dva primjerka građevinskog projekta sa dokazima da je obavljena tehnička revizija … Nastavak…

POSTUPAK DOBIVANJA URBANISTIČKE DOZVOLE U RS-u

UVOD Postupak dobivanja dozvola u RS je dosta sličan procesima u FBiH, uz jednu veliku razliku: interakcija se odvija samo sa opštinskim službama. Drugim riječima, kad jednom podnesete zahtjev za dozvolu, opština utvrđuje da li je odobravanje vašeg objekta u njihovoj nadležnosti ili ne. Ako nije, opština će službeno dostaviti … Nastavak…

Nešto više o legalizaciji – Općina Centar

odobrenje za građenje (građevinska dozvola), kao upravni akt – rješenje, se ne naplaćuje, izuzev takse za ovjeru projekta Rok za rješavanje zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, je 60 dana. Rok za donošenje rješenja o odobrenje za građenje je  30 dana od dana prijema … Nastavak…

DOBIVANJE UPOTREBNE DOZVOLE U DISTRIKTU BRČKO

KOME PODNIJETI ZAHTJEV? Odjeljenju za javnu sigurnost. DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE Zahtjev za upotrebnu dozvolu, uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: važeća građevinska dozvola; glavni projekt na osnovu kojeg je izdana građevinska dozvola; geodetska snimanja objekta; pismena izjava o izvršenom nadzoru građevinskih radova i uslovima održavanja objekta; pismeni izvještaj o … Nastavak…

DOBIVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U DISTRIKTU BRČKO

  ZA KAKVU VRSTU OBJEKATA SE TRAŽI DOZVOLA? Za sve vrste, osim: građevinskih radova na održavanju postojećih objekata; gradnju grobnica; objekte koji mijenjaju korištenje; uređenje zemljišta za redovno korištenje za stambenu izgradnju za koje je već izdana građevinska dozvola (raščišćavanje terena, postavljanje vodovodne i kanalizacione infrastrukture, i sl.); prateći objekti … Nastavak…

Pomilovanje za divlju gradnju?

  SRBIJA-Najave koje su „procurile“ iz Ministarstva prostornog planiranja da bi legalizacija mogla da bude besplatna i da se rešava jednim jedinim papirom, napravile su pravu pometnju među lokalnim samoupravama, ali i onima koji bi da ozakone svoje bespravne kvadrate. Građani koji su priveli kraju proceduru i kojima je ostalo … Nastavak…

Do pečata najmanje 220 evra

  SRBIJA – Osim takse od 5.000 dinara, koju će građani morati da plate da bi ozakonili objekat do 100 kvadratnih metara, biće im potrebno još najmanje 22.000 dinara za izveštaj o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova. Cena ovog dokumenta “raste” sa kvadraturom objekta, ali zavisi i od lokacije … Nastavak…

Imenik kontakata za Republiku Srpsku

Opština Odjeljenje Telefon Banja Luka Odjeljenje za prostorno uređenje 051/244-416 Berkovići Odjeljenje za urbanizam i građevinarstvo 059/860-111 Bijeljina Odjeljenje za prostorno uređenje 055/233-126 Bileća Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove 059/381-172 Bratunac Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove 056/410-512 Brod Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju … Nastavak…

Imenik kontakata za Brčko distrikt

Općina Služba Telefon Distrikt Brčko Odjeljenje za javnu sigurnost, pododjeljenje za izdavanje građevinskih dozvola i rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti 049/217-619

DOBIVANJE URANISTIČKE DOZVOLE U DISTRIKTU BRČKO

UVOD Kako je već ranije navedeno, Brčko je poseban administrativni distrikt. Kao takav, ima drugačija pravila i propise koji reguliraju ne samo građenje, nego i svaki drugi aspekt poslovanja. Iako su zakoni koji reguliraju izdavanje dozvola za gradnju slični onima u ostatku zemlje, postoje i određene razlike. DOBIVANJE URANISTIČKE DOZVOLE … Nastavak…

Imenik kontakata za Posavski kanton

Općina Služba Telefon Domaljevac-Šamac služba za gospodarstvo, urbanizam i imovinsko-pravne poslove 031/791-363 Odžak Služba za katastar i urbanizam 031/761-030 Orašje Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova 031/712-32

Imenik kontakata za Zapadno-hercegovački kanton

Općina Služba Telefon Grude Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 039/662-088 Ljubuški Služba za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove, odjel prostornog uređenja i graditeljstva 039/835-540 Posušje Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline 039/681-035, 587 Široki Brijeg Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 039/706-371; 706-372

Imenik kontakata za Unsko-sanski kanton

Općina Služba Telefon Bihać Služba prostornog uređenja i komunalnih djelatnosti 037/229-605 Bosanska Krupa Služba za prostorno uređenje, imovinsko pravne poslove, geodetske i stambeno komunalne poslove 037/471-550 Bosanski Petrovac Služba za prostorno uređenje, katastar, imovinsko-pravne odnose i komunalnu djelatnost 037/883-590 Bužim Služba za prostorno uređenje, geodetsko i imovinsko-pravne poslove 037/419-500 Cazin … Nastavak…

Imenik kontakata za Tuzlanski kanton

Općina Služba Telefon Banovići Općinska služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove i razvoj 035/875-825 Čelić Služba za urbanizam, prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne, geodetske poslove i poslove prognanih i raseljenih lica 035/668-655 Doboj Istok Služba za prostorno uređenje 035/720-028 Gračanica služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove: 035/700-849 Gradačac … Nastavak…

Imenik kontakata za Zeničko-dobojski kanton

Općina Služba Telefon Breza Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice,geodetske, imovinsko-pravne i poslove civilne zaštite 032/783-310 Doboj Jug  Služba za urbanizam, katastar i privredu 032/691-250 Kakanj Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove 032/771-800 Maglaj Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-upravne poslove 032/603-233 Olovo Služba za ekonomske poslove, odjel za … Nastavak…

Imenik kontakata za Srednjobosanski kanton

Općina Služba Telefon Bugojno Služba za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove 030/251-444 Busovača Služba za prostorno uređenje, urbanizam i stambene poslove 030/732-561 Dobretići Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, gospodarstvo, obnovu i razvitak 030/641-203 Donji Vakuf služba za prostorno uređenje, katastar i imovinsko – pravne poslove 030/205-500 Fojnica Služba za … Nastavak…

Imenik kontakata za Livanjski kanton

Općina Služba Telefon Bosansko Grahovo služba za obnovu, razvoj, urbanizam i stambeno komunalne poslove 034/850-191 Drvar Služba za imovinsko-pravne poslove, odjel za urbanizam i građevinu 034/820-155 Glamoč Služba za stambeno-komunalne poslove, obnovu i razvoj, geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina 034/272-297 Kupres Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, katastar, geodetske poslove … Nastavak…

Imenik kontakata za Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Služba Telefon Čapljina Služba prostornog uređenja i graditeljstva 036/805-060 Čitluk Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 036/640-500 Jablanica Služba za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline, stambeno-komunalne,geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina 036/751-326, 036/751-305 Konjic Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu 036/712-261 Grad Mostar Odjel za urbanizam … Nastavak…

Imenik kontakata za Bosansko-Podrinjski kanton

Općina Služba Telefon Foča Ustikolina Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetsko-katastarske poslove, izbjegla i raseljena lica 038/519-408;038/518-008 Goražde Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove 038/228-551 Pale Prača Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove, obnovu, razvoj i prostorno uređenje 038/799-100, 102

Više o legalizaciji…

  Predmet legalizacije mogu biti ; – građevina ili njen dio izgrađen bez odobrenja za građenje u kojoj su do dana stupanja na snagu Odluke izvedeni građevinski i instalaterski radovi u cijelini ili je završen dio građevine,koji se može samostalno koristiti, – građevine u čijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja … Nastavak…

P: KAD SE DOBIJE, KOLIKO DUGO VAŽI DOZVOLA?

O: Urbanistička dozvola – 1 godinu; Građevinska dozvola – 1 godinu. Važenje i jedne i druge se može produžiti za još godinu dana. Važenje upotrebne dozvole je neograničeno. Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

P: KOJA JE CIJENA IZDAVANJA DOZVOLE U RS?

O: Zavisi od toga što se smatra troškom. Teško je utvrditi ukupne troškove koje za pojedinačni projekt / investitor može imati u procesu dobivanja dozvola. U svakom slučaju, direktni troškovi dobivanja dozvole(a) uključuju administrativne troškove (taksu) koja se plada po izdavanju dozvole – od 20 KM za urbanističku dozvolu, a … Nastavak…

P: ZA KOJU VRSTU OBJEKATA JE ZA IZDAVANJE DOZVOLA NADLEŽNO MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU?

O: Generalno govoreći, za sve građevinske radove (izgradnja zgrade, kuće, nadogradnja, itd.) koji se odvijaju na teritoriju dvije ili više općina, i u slijedećim slučajevima: izgradnja visokih brana za koje je propisan tehnički pregled;; izgradnja nuklearnih objekata; izgradnja objekata za proizvodnju i preradu nafte i gasa, cjevovodi za naftu i … Nastavak…

P: KOJA JE CIJENA DOZVOLA?

O: Zavisi od toga što se smatra troškovima. Teško je utvrditi ukupne troškove koje određeni projekat/investitor može imati u procesu dobivanja dozvola. Međutim, direktni troškovi dobivanja dozvole(a) su administrativni troškovi (naknada) koja se mora platiti po izdavanju dozvole. Iznos naknade varira između 50 KM i 300 KM. Izvor: Ministarstvo vanjske … Nastavak…