Novim zakonom 1,5 milion objekata uvesti u legalne tokove

BEOGRAD – Skupštinski odbor za infrastrukturu usvojio je danas Predlog zakona o ozakonjenju objekata, kojim je planirano da se što veći broj, od ukupno 1,5 milion objekata koji su nelegalno izgrađeni, uvede u zakonske tokove.

Cilj tog zakona je da se konačno reši problem nelegalno izgrađenih objekata i da se što više njih vrati u zakonske tokove, izjavila je državni sekretar u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović na sednici tog odbora.

Ona je rekla da će po ozakonjenju, nadležni državni organi te objekte upisati u katastar nepokretnosti, umesto da se, kao do sada, to ostavlja kao mogućnost vlasnicima stambenih objekata.

Damnjanović je istakla da će vlasnici stambenih objekata do 100 metara kvadratnih plaćati naknadu za ozakonjenje od 5.000 dinara, a da će ti iznosi biti višestruko veći za objekte namenjene komercijalnoj upotrebi.

Umesto upotrebnih i građevinskih dozvola, kao što je bio slučaj do sada, za te objekete će biti izdavano rešenje o ozakonjenju, kazala je ona i navela da će popis tih nezakonito izgrađenih objekata vršiti građevinski inspektori iz lokalnih samouprava, koji će imati godinu dana od stupanja zakona na snagu da taj posao završe.

Ostavljena je i mogućnost, kako je rekla, da se formiraju posebna radna tela pri lokalnim samoupravama koja će se, uz inspektore, baviti tim poslom.

Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije usvojio je i Predlog izmena i dopuna zakona o državnom premeru i katastru, a najavljeno je da će biti nabavljen i moderniji softver uređaji za ubrazanje rada katastra nepokretnosti.

Usvojen je i Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, kao i Predloga zakona o trgovačkom brodarstvu, kojim će prvi put posle 40 godina biti regulisana ta oblast.

Zakonom o trgovačkom brodarstvu biće, kako je rečeno, povećana konkurencija na tržištu i definisani uslovi za dobijanje licenci za unutrašnju plovidbu uz obavezno polaganje stručnog ispita vozača.

Predlogom zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu usvojeno je da se njihovo dnevno radno vreme poveća sa 12 na 14 sati bez, kako je rečeno, ugrožnjavanja bezbednosti u saobraćaju.

Usvojen je i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko reke Drine sa pratećim objektima na lokaciji Ljubovija-Bratunac.

Odbor je usvojio i Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta.

Izvor: Novosti.rs

Bookmark the permalink.

Comments are closed