NAČIN POSTAVLJANJA LAMINATA

Dijeli se u dvije sekcije:

– sa ljepilom

– bez lijepila klik sistem (većina današnjih laminata)

Dva su načina postavljanja na klik sistem.

klik

  1. jednostavno kliknite panel jedan u drugi
  2. horizontalno spajanje
    Idealno za nepristupačne kutove. Za razliku od većine drugih laminata, Quick-Step laminati mogu se spojiti zajedno vodoravno. To je bitno kada se postavlja zadnji red ploča ili na mjestima gdje je teško ili čak nemoguće rotirati ploče (ispod okvira vrata ili grijanja, na primjer).

Plutajući pod
U plutajuće instalacije, spada i laminat. On se jednostavno postavlja na vrh podloge bez pričvršćivanja ljepilom ili čavlima sa razmakom/odmicanjem prilikom postave od svih zidova prostorije za 7-10 mm. Posebno dizajnirani klik sustavi (jedna od ključnih prednosti laminata) drži više ploča zajedno, a cijeli laminatni pod “lebdi” iznad podloge. Laminati se mogu postavljati na podna grijanja

Postavljanje laminata…

Bookmark the permalink.

Comments are closed