Legalizacija bespravno izgrađenih objekata u Novom Gradu će se plaćati u ratama | SARAJEVO

•Početkom ove godine imenovani ste na poziciju pomoćnice općinskog načelnika za urbanizam, imovinskopravne odnose i katastar nekretnina. Možete li pojasniti značaj rada ovog resora?

– Efikasnost rada u oblasti urbanizma, imovinskopravnih odnosa i katastra nekretnina direktno utiče na ostvarivanje prava građana i ukupan razvoj općine. Ukoliko ova oblast nije regulisana efikasno, racionalno i u korist društvene zajednice i njenih građana, svaki planiran i smisleni razvoj općine biva usporen. Za posljedicu imamo nezadovoljne građane, smanjen interes za investiranje, usporen privredni razvoj, a time i povećan broj nezaposlenih.

• Kakvu ste situaciju zatekli u ovom resoru nakon preuzimanja dužnosti?

– Služba je funkcionisala, ali sa brojnim nedostacima subjektivne i objektivne prirode. Nije bilo nikakve organizacije, niti sistema u radu. Drugim riječima, bila je zapuštena. I vladala je potpuna anarhija. U takvoj atmosferi vladala je nedisciplina, neodgovornost u izvršavanju zadataka, a rješavanje predmeta se odvijalo bez ikakvog reda i hronologije. Radilo se prilično nestručno i bili smo suočeni sa puno nekada davno započetih predmeta, ostavljenih, nedovršenih ili nikako započetih, a isti datiraju više od deset godina. Brojne zaprimljene žalbe građana nisu rješavane ni u prvom ni u drugom stepenu sa davno isteklim rokom za rješavanje. Zatekli smo primjere, na nekim predmetima da su uložene žalbe arhivirane, a da se nije pristupilo njihovom rješavanju. Efikasnost službe usporavali su takozvani zastupnici stranaka. Te osobe, kojih je bilo oko 30, svakodnevno su opsjedale zaposlenike u službi i ometale proces rada, tražeći da se u rad preko reda iz ogromne mase predmeta uzimaju njihovi predmeti. Svim tim zastupnicima smo odlučno rekli ne. Oni više nisu prisutni u našim službama.

• Barata se ciframa o desetcima hiljada neriješenih predmeta koji godinama čekaju na okončanje postupka. O kojem broju neriješenih predmeta je riječ?

– Najprije, mnogo toga uopšte nije arhivirano. Prema našim procjenama, u trenutku preuzimanja resora, zatečeno je nearhiviranih oko 65 hiljada predmeta. Zatečen je ogroman broj neriješenih predmeta, te se tačan broj nije uspio utvrditi zbog loše evidencije. Samo po osnovu zahtjeva za legalizaciju objekata, zatečeno je neriješenih oko šest hiljada predmeta, u odsjeku urbanizma 1.500, odsjeku katastra 200, imovinskopravnih odnosa 400, te predmeta za koje se ne vodi upravni postupak (izdavanje uvjerenja, razne vrste odgovora i stručnih mišljenja) oko 5.000, što ukupno čini oko 13.100 neriješenih predmeta.

• Građani se nerijetko žale na postojanje korupcije i mita, jesu li u pravu?

– Imali smo takvih pritužbi građana na osnovu kojih smo već povukli neke poteze, kao što su zabrana direktnog kontakta sa strankama, isključivanje pojedinih izvršilaca iz procesa rada, premještanje na druge poslove, smjena određenih izvršilaca, zabrana ulaska u službu raznim posrednicima, kao i zaposlenicima iz drugih službi, zabrana iznošenja predmeta iz arhive… I ovim putem pozivam sve građane koji eventualno imaju probleme u rješavanju svojih zahtjeva, za koje smatraju da su pokušaji iznude mita ili bilo čega sličnog od službenika ove službe, da mi to kao odgovornoj osobi za rad ove službe i prijave. Ne želim više da se rješavanje predmeta građana odvija kupovinom dobre volje službenika.

• Iz ranijeg perioda ostali su veliki nenaplaćeni dugovi po osnovu općinske rente za korištenje zemljišta?

– Ukupan dug iznosi 5.819.183,18 KM. Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo duguje oko 1.751.784,56 KM po osnovu zakonskih utemeljenih poreskih olakšica za pripadnike Armije BIH. Fizička lica, dakle pojedinci duguju preko 2.066.335,84 KM. Zanimljivo je da ćete na spisku dužnika koji se odnosi na fizička lica pronaći one i koje duguju Općini za rentu po 90.000, 60.000 ili 40.000 KM. Sam spisak je prilično dug i sadrži imena 495 fizičkih lica.

• Koliko duguju preduzeća?

– Pravna lica, u okviru kojih su većina preduzeća, duguju ukupno ostatak, dakle 2.001.062,78 KM. Ima tu veoma likvidnih i stabilnih preduzeća, koja pretpostavljam, imaju novac. Iznosi dugovanja kod preduzeća se kreću pola miliona KM, preko nekoliko stotina hiljada, pa do desetine hiljada KM.

• Šta ste poduzeli konkretno da se izvrši naplata potraživanja?

– Sve što je u mojoj moći i u moći mojih saradnika, a posebno načelnika Općine Semira Efendića. Na prijedlog načelnika, u službu je primljen stručni savjetnik za praćenje naplate sredstava, čiji je isključivi zadatak naplata potraživanja po svim osnovama. Svakodnevno se šalju opomene, a u onim slučajevima kod kojih opomena nema efekta, dostavljaju se zahtjevi Pravobranilaštvu Općine radi pokretanja izvršnog postupka prinudne naplate putem suda. Ove mjere su dale rezultate. Tako je za proteklih šest mjeseci naplaćeno preko 1,8 miliona KM po svim osnovama dugovanja.

• Nedavno je OV Novi Grad donio odluku kojom bi se proces legalizacije bespravno izgrađenih objekata na području općine trebao ubrzati?

– Nova odluka u mnogome pomaže da se ozbiljno rješava ovaj problem. Propisi su komplikovani. Nisu riješeni imovinskopravni odnosi. Nisu uknjižene parcele. Nema kupoprodajnih ugovora, ko je kupio parcelu i kada. Dalje, velike su takse koje naplaćuju komunalna preduzeća i Elektroprivreda. Svjesni smo nemogućnosti velikog dijela stanovništva da izmiri sve te obaveze. Iz tog razloga, na inicijativu načelnika Efendića, u Općinskom vijeću je donijeta Odluka o plaćanju rente na građevinsko zemljište po osnovu legalizacije na rate.

• Šta će to konkretno značiti?

– Ovom odlukom, ali i nizom mjera koje smo poduzeli i koje ćemo dalje poduzimati, pokazali smo da je legalizacija u vrhu naših prioriteta. Na ovaj način počeli smo značajnije rješavati pitanje legalizacije, koje toliko opterećuje Općinu Novi Grad i njene građane. Načelnik je donio uputstvo kojim se detaljno uređuju uslovi i način primjene odluke, odnosno način i uslovi plaćanja rente za pravna i fizička lica. Građani već podnose zahtjeve nakon čega slijedi potpisivanje zapisnika i potom dobijanje rješenja o obročnom plaćanju. Ovih dana će građani početi dobijati prva rješenja. U ovom trenutku mogu kazati da će građani i pravna lica moći plaćati rentu u mjesečnim ratama i to na rok do 7 godina.

Izvor: Oslobođenje.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed