KOLIČINA CEMENTA U BETONU

Prema trenutno važećem pravilniku za beton i armirani beton PBAB87, beton koji se spravlja na gradilištu na kojem će se i ugraditi spada u prvu kategoriju B.I. Beton prve kategorije može biti marke MB10, MB15, MB20 i MB25. On se može spravljati bez prethodnog ispitivanja, ali se mora upotrijebiti minimalna količina cementa data u narednoj tabeli.

Ove minimalne količine važe ako se upotrebljava standardan cement PC 32.5:

 
 

Iz gornje tabele, vidi se  da je za kubik (1m3)betona marke MB 25 potrebno 350 kilograma cementa. Ako se upotrebljava cement većeg kvaliteta PC 42.5, onda se količine u gornjoj tabeli mogu umanjiti za 10%, pa dobijamo manje vrednosti, prikazane u donjoj tabeli.

 
 

Ove minimalne količine cementa su date za kubik (1m³) betona svih konzistencija (kruta i plastična), osim tečne. Ako se pravi tečniji beton onda se vrijednosti povećavaju za 10% jer dodatna voda smanjuje čvrstoću betona. Takođe, gornje vrijednosti važe ako se beton spravlja sa agregatom koji ima najveću frakciju 16-32mm. Ako se koristi sitniji agregat, onda se gornje vrednosti povećavaju za 10% pri najvećoj frakciji 8-16mm, tj. za 20% pri upotrebi još sitnijeg agregata sa najvećom frakcijom 4-8mm.

Bookmark the permalink.

Comments are closed