IZRADA TROŠKOVNIKA


Procjenom troškova susrećemo se u svakodnevnom životu, pokušavajući analizirati buduće događaje i formirati budžet za planirani odmor, kupovinu ili ulaganje. Na sličan način funkcionira i procjena troškova u građevini, sa primarnim ciljem da se definiraju resursi potrebni za realizaciju investicijskog projekta. U resurse ubrajamo radnu snagu, materijal, mehanizaciju te novac.

Kvalitetna procjena troškova je neophodan ulazni podatak za donošenje većine važnih odluka tokom realizacije projekta kao što su : ocjena opravdanosti, definiranje obima i kvalitete posla, izbor izvođača, nabavka materijala, izvođenje dodatnih radova i drugo.

 

Vrsta troškovnika:

 

  • DETALJNI PONUDBENI TROŠKOVNICI ZA NARUČITELJA RADOVA ODNOSNO INVESTITORA ILI IZVODITELJA (adaptacije prostora, sanacije, rekonstrukcije, izgradnje, održavanja, upravljanja i sl.)

Kao što smo naveli, priprema i planiranje važan su početni korak u slijedu radova. Jasnom specifikacijom željenog stanja lakše je odrediti faze u kojima će se radovi izvoditi.

Što je detaljni ponudbeni troškovnik?

Troškovnik je predložak po kojem se daje ponuda za radove, odnosno dokument u kojem su po stavkama opisani radovi koji se izvode, materijali i uvjeti iz kojih i po kojima se ti radovi izvode, i sl.
Svaka stavka troškovnika sadrži Opis stavke, Jedinicu mjere, Količinu i Jediničnu cijenu. Na osnovi umnoška Količine i Jediničnih cijena, dobiva se Ukupni iznos pojedine stavke, a zbrajanjem Ukupnih iznosa stavaka dobivamo i vrijednost pojedinih vrsta radova.

I da, troškovnik košta… jer da bi se napravio kvalitetan troškovnik potrebno je izaći na teren, saslušati Vaše želje i potrebe, napraviti izmjeru svih prostorija i elemenata koji su predmet adaptacije, sanacije ili rekonstrukcije, te provesti nekoliko dana za računalom dok se sve evidentira u preglednu tablicu.

Vrlo je važno da svi ponuđači imaju iste podatke, jer se u suprotnom može dogoditi da svaki izvođač nudi materijal različitih proizvođača i u različitim količinama, prema vlastitoj procjeni, što će se jako osjetiti u konačnoj cijeni.

Svaki ozbiljni izvođač radova prvo će Vas pitati za troškovnik, jer bez troškovnika, dati procjenu za radove je prvenstveno jako teško, a i barem 10-15% materijala i radova se ne uzme u obzir.

U tom slučaju se može dogoditi da najjeftiniji ponuđač nije i najkvalitetniji, a na kraju sa svim nepredviđenim troškovima postaje najskuplji!

 

  • TROŠKOVNIK IZVEDENIH RADOVA ZA NAPLATU

Troškovnik izvedenih radova u naravi izrađuje poduzeće koje je izvelo radove, a služi za naplatu izvedenih radova, prilog računu ili situaciji koja se predaje naručitelju odnosno investitoru. U tom troškovniku piše sve što je izvedeno,  a sastoji se sastoji od:
a) ugovorenih radova temeljem ugovornog troškovnika (oni koji su izvedeni i nalaze se u troškovniku ponude)
b) VTR-ova; vantroškovničkih radova (radovi koji su izvedeni, a nisu bili predviđeni u troškovniku ponude), ako ih je bilo.

Troškovnik izvedenih radova nije moguće izraditi bez prethodno izrađene građevne knjige..

Količine izvedenih radova za troškovnik izvedenih radova dokazuju se dokaznicom mjera odnosno Građevnom knjigom.

Prilikom gradnje, odnosno mjesečnog obračuna i naplate radova vrlo je bitno pratiti tijek radova i potrošena / realizirana sredstava po ugovoru, te pravovremeno izvještavanje uprave i investitora o stanju investicije. Troškovnik čuva vaš budžet od iznenađenja!

Eventualni vantroškovnički radovi (radovi koji su izvedeni, a nisu bili predviđeni u troškovniku ponude) obračunavaju se u troškovnik, a njihova cijena ovisi o prethodno ugovornom načinu obračuna.

 

  •  TROŠKOVNIK ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Arhitektonski i inženjerski biroi obavljaju poslove projektiranja budućih zahvata u prostoru. Kao što smo naveli, priprema i planiranje važan su početni korak u slijedu radova, što podrazumijeva izradu troškovnika temeljem izrađene projektne dokumentacije.

Bookmark the permalink.

Comments are closed