IZRADA SITUACIJA – PRIVREMENA MJESEČNA I OKONČANA

 

Sve navedeno u su elementarne stvari koje bi sudionici u izgradnji objekta trebali znati.

Naplata izvedenih radova može se izvršiti situacijom ili računom.

Račun je dokument pogodan za naplatu isporučene robe, te za naplatu radova koji su trajali kratki period, odnosno kada ispostavljamo račun za cjelokupni izvršeni rad (na temelju narudžbe).

U slučaju kada radovi traju duži period, a naplatu želimo izvršiti računom, obavezni smo uz račun ispostaviti kumulativni obračun izvršenih radova  sa rekapitulacijom u kojoj su prikazane stavke "ukupna vrijednost radova" "do sada naplaćeno", te na kraju stavka "za naplatiti".

Situacija je daleko pogodniji dokument za naplatu izvršenih radova u graditeljstvu pogotovo kada radovi traju mjesecima i kada je sklopljen ugovor za izvedbu određenih radova. Svaki mjesec se ispostavlja privremena situacija, a na kraju okončana situacija.

Privremene situacije još nose i oznaku "prva", "druga"…itd.

Posebno naglašavamo:

  1. U rubriku "do sada plaćeno" nikada ne stavljamo iznos koji nam je do sada stvarno plaćen, već iznos "ukupna vrijednost" iz prethodnog obračuna (elementarna stvar oko koje, nažalost, često imamo raspravu sa pojedinim strankama).
  2. Situaciju je primatelj usluge dužan ovjeriti datumom, potpisom i žigom, te primjerak ili dva (kako je ugovorom predviđeno) vratiti izvršitelju usluge koji je situaciju ispostavio. Tako ovjerena situacija je vjerodostojan dokument u arhivi izvršitelja usluge.

Sastavni dio Situacije je troškovnik izvedenih radova.

Bookmark the permalink.

Comments are closed