IZRADA PREDMJERA I PREDRAČUNA

IZRADA PREDMJERA I PREDRAČUNA

Sastavni dio Glavnog arhitektonsko-građevinskog projekta je predmjer i predračun radova.

Predmjer radova predstavlja opis radova i količine neophodne za građenje objekta. U predmjeru su sračunate količine pojedinih radova i izražene u dužnim, kvadratnim ili kubnim metrima, ili u komadima. Za svaku stavku - poziciju rada treba dati jasan, precizan i kratak opis rada i materijala, iz kojeg se tačno može definisati cijeli proces rada obuhvaćen tom pozicijom i odrediti kvalitet, vrsta i dimenzije materijala koji po toj stavci treba da bude ugrađen. Ne smije ništa biti zaboravljeno, jer propusti i dvosmisleni i nejasni opisi kasnije, prilikom izvođenja, dovode do nesuglasica i sporova između izvođača i investitora, a često i do neugodnih posljedica po projektanta.

Unosom jediničnih cijena za pojedine pozicije rada u predmjer dobija se predračun radova.

Comments are closed