III SADRŽAJ INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PROJEKTNO-TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG DIJELA

Član 5.

Investiciono-tehnička dokumentacija sadrži poglavlja:

a. PREDINVESTICIONA ISTRAŽIVANJA
b. INVESTICIONI PROGRAMI
c. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

 

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed