IDEJNA SKICA, IDEJNO REŠENJE


Na osnovu Vaših želja, koje mogu biti skice, osnove iz časopisa ili postojećih projekata, pravi se Projektni Zadatak, koji je osnova za dalji proces projektovanja. U njemu se definiše broj, namena, veličina, mogući raspored željenih prostorija, odnosno funkcije objekta, spratnost, kao i način i vrsta gradnje, željene materijale, kao i moguće potrebe vezane za tehničke određene uslove (teretane, kotlarnice, radionice, bazene, garaže) ili neke specifične radne prostorije (ordinacije, mehaničarske radnje, radionice, ugostiteljske i turističke objekte).

vila 1 (3)

Nakon sagledavanja Vaših želja, skica, osnova, projekata, fotografija, i sastavljenog Projektnog Zadatka, mi ćemo biti u mogućnosti da Vam ponudimo idejna rešenja, koja ne moraju biti konačna, koja nakon prezentacije i konsultacija sa Vama, mogu da se modifikuju do željenog rezultata. Rezultat ovog predstavlja kombinaciju Vaših ideja, želja, potreba i našeg iskustva, a sve u cilju postizanja idealne ravnoteže između Vaših potreba i mogućnosti. Ako niste zadovoljni sa nečim, radi se dalja korekcija, sve dok ne budete zadovoljni i Vi ali i Mi, jer, ipak, moraju se poštovati zakoni i pravila struke, a naravno, i poslovanja sa unapred dogovorenim maksimalnim brojem varijanti i izmena.

objekat 4 (8)

Na osnovu idejne skice – rešenja, mi izrađujemo Idejni Projekat, sa definisanim veličinama i visinama, oblikom i materijalima,sa svim potrebnim osnovama, izračunatim građevinskim i urbanističkim parametrima.

Ova faza veoma važna jer kada jednom dobijete URBANISTIČKE USLOVE, tj. LOKACIJSKE USLOVE više ne bi trebalo odstupati od dozvoljenih (traženih) dimenzija i spratnosti objekta jer ćete, u protivnom, morati potraživati, konkurisati za nove uslove (a samim tim i novu kompletnu projektnu dokumentaciju – Idejni Projekat).

Bolje je unapred “igrati se na papiru”, a kada se dođe do kvalitetnog rešenja, usvojiti ga kao konačno. Prednost današnje 3D tehnologije tu stoji Vama na usluzi, možete unapred videti kako će izgledati Vaš objekat. Pogledajte galerije na našem sajtu, možda daju inspiraciju za Vaše buduće projekte.

objekat 4 (4)

Pored standardnih 2D prikaza, mi nudimo obradu i prezentaciju 3D modela Vašeg budućeg prostora na više načina:
– fotorealističnim perspektivnim prikazima – RENDERIMA,
– izradom ANIMACIJA,
– kao i izradom virtuelnog 3D modela, kroz koji je moguće kretati se bez unapred odrađenih putanja, poput kretanja kroz moderne 3D video igre.


Bookmark the permalink.

Comments are closed