IDEJNI PROJEKAT

IDEJNI PROJEKAT

Idejni projekt kuće/objekta/zgrade je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi.

Na temelju idejnog projekta izdaje se Rješenje o uvjetima građenja (za građevine ispod 400 m2) ili Lokacijska dozvola (za građevine iznad 400 m2).

Idejni projekat jeste projekat kojim se određuju: položaj, kapacitet, tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike objekta, organizacioni elementi izgradnje objekta, elementi održavanja objekta i vrednost objekta kao i opravdanost za izgradnju objekta.

Comments are closed