GLAVNI PROJEKAT

GLAVNI PROJEKAT

Glavni projekt kuće/objekta/zgrade je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.Glavni projekt mora biti izrađen u skladu s idejnim projektom.

Glavni projekt ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži:
- arhitektonski projekt,
- projekt konstrukcije,
- projekt elektrotehničkih instalacija,
- projekt mašinskih instalacija,
- projekt vodovoda i kanalizacije,
- projekt zaštite od požara,
- projekt zaštite na radu,
- predmjer i preračun projektiranih radova.

Comments are closed