ETAZIRANJE

Šta je etažiranje? 

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad tačno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. Uspostavljeno vlasništvo možete upisati u zemljišne knjige.
Ukoliko ste vlasnik stana u nekoj zgradi koja nije etažirana, Vi ste ustvari vlasnik jednog nedefiniranog dijela te zgrade. Kao suvlasniku zgrade (tj. vlasniku stana) pripada vam udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrumski dio, garaža, tavanski dio zgrade) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada u kojoj se nalazi Vaš stan.
Ukoliko ne etažirate svoj stan, neće biti potpuno jasno koji je dio zgrade u vašem vlasništvu.

Zašto je potrebno etažirati stan? 

Jedini pravni dokaz o tome da ste Vi vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišnih knjiga, tj. gruntovnice. Stanovi, garaže, poslovni prostori i sl. ne mogu se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana.
Ako ste vlasnik stana u zgradi koja nije etažirana, postoji mogućnost da je Vaša dokumentacija o vlasništvu dostupna u tzv. knjizi položenih ugovora.

Ukoliko provedete postupak etažiranja, moći ćete provesti sljedeće radnje:

 • dobivanje hipotekarnog kredita 
 •  kupovinu, odnosno prodaju nekretnina 
 • diobu obiteljskih nekretnina 
 • ostavinsku diobu 
 • utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta 

 

Što sve možete etažirati? 

Etažirati možete obiteljske kuće sa 2 i više stanova kao i veće ili velike zgrade sa stotinama stanova.

Postupak etažiranja možete provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi: 

 • stanovi 
 • poslovni prostori 
 • garaže 
 • parkirna mjesta 
 • kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo) 

Sve navedene cjeline možete upisati u zemljišne knjige (uknjižiti) kao svoje vlasništvo.

Od čega se sastoji elaborat etažiranja? 

Na Vaš zahtjev ovlaštene osobe - sudski vještak, tj. Mi ćemo Vam napraviti potreban elaborat koji mora imati sljedeće elemente:

 • tabelarni prikaz vrste i veličine prostora 
 •  tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade 
 • prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade 
 • prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine 
 • grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine
 • prijedlog upisa u zemljišne knjige

Nudimo gore navedenu uslugu.

Comments are closed