DOPISI, OČITOVANJA PREMA INVESTITORU I SUDIONICIMA NA GRADILIŠTU

 

Dopisi koje izrađujemo za Vas su informativnog karaktera, a možete ih uputiti vašim sudionicima u projektu: Investitoru, Podizvođaču, Naručitelji, Nadzornom inženjeru, Projektantu, Inspektoru itd.

U praksi se najčešće susrećemo sa dopisima koji sadrže izvješće o stanju radova, obavijest o promjenama na gradilištu, problematiku gradilišta, očitovanja na reklamacije, razne zahtjeve, razne dostave i slično.

Komunikacija među sudionicima na gradilištu (trebala bi biti) u većini slučajeva pisanim putem.

Pisani trag komunikacije čuva interese svih sudionika u projektu!

 

Primjer:

Ukoliko primjerice sastavljate poslovni dopis tada ga možete pisati na memorandumu na kojem su podaci o pošiljatelju: naziv firme, djelatnost, ulica, broj, mjesto, broj telefona i fax-a, broj žiro-računa, zaštitni znak. Mjesto i datum pišu se iza zaglavlja, datum je važan jer se od tog datuma utvrđuju nastale poslovne obaveze. Sljedeći korak je adresa primatelja naziv tvrtke, djelatnosti, odredište, ulica, broj, poštanski broj. Naslov dopisa ili predmet predstavlja kratak sadržaj poslovnog pisma. Sadržaj dopisa počinje sa pozdravom tj. oslovljavanjem osobe kojoj je dopis namijenjen (najčešće sa “Poštovani…”). Slijedi kratak uvod koji mora biti sastavljen tako da osnovni sadržaj pisma poveže s osnovnom namjerom poruke. Sadržaj dopisa je ništa drugo nego bit pisma, koji mora biti jasan i bez dvosmislene formulacije. Zaključak je cilj kojim se naglašava sam sadržaj i zaokružuje cjelinu. Slijedi pozdrav odnosno uljudni oproštaj s primjerice poslovnim partnerom. Potpis je sastavni dio pisma koji pismu daje značenje službenog dokumenta.

Na kraju se navode prilozi tj. dokumenti koji se prilažu uz pismo, navode se ispod sadržaja pisma s lijeve strane: prilog br. 1, prilog br. 2 itd.

Bookmark the permalink.

Comments are closed