Detaljnije o izradi idejnog …

1. Idejni projekti

Za potrebe dobijanja urbanističke dozvole vršimo izradu idejnih projekata ,za sve vrste objekata !
Idejni projekat sadrži:

-tehnički opis
-idejno rješenje objekta: situacija, tlocrte, presjeke, fasade objekta, 3D prikaze.

2. Izvedbeni projekti

Prije početka izgradnje objekta potrebno je dobiti građevinsku dozvole nadležne opštine.
Za te potrebe izrađujemo glavne i izvedbene projekte.

Izvedbeni projekat sadrži:

-opšti dio (rješenje o registraciji),uvjerenja od fazera
-arhitektura (situacija,tlocrti,presjeci, specifikacija stolarije)
-statika
-vodovod i kanalizacija
-elektroinstalacije
-projekat grijanja

Projekat je ovjeren od strane firme.

3. Legalizacija već izgrađenih objekata

Ukoliko imate već izgrađen objekat,obratite nam se. Za te potrebe radimo GLAVNE PROJEKTE za dobijanje GRAĐEVINSKE DOZVOLE.
Projekte radimo u 2 primjera( po potrebi i 3 primjera) , sa svim fazama, ovjeren od firme i potpisan od strane odgovornih fazera.

Sve ostale informacije možete dobiti ovdje!

Bookmark the permalink.

Comments are closed