ADITIVI ZA BETON

Aditiv ili dodatak je svaki proizvod koji se dodaje betonu ili malteru radi izmene određene karakteristike. Aditivi mogu biti u tečnom stanju kada se doziraju prema količini vode ili praškastom stanju kada se doziraju prema količini cementa. Zvanična definicija glasi:

Dodaci betonu su proizvodi koji se u vrlo malim količinama dodaju betonu, pre ili za vreme mešanja betona, radi poboljšanja osobina betona u svježem ili čvrstom stanju.

 

aditivi-za-beton

 

A sada malo istorije. Aditivi se koriste od davnina, i njihova upotreba je stara koliko i upotreba samog cementa, tj. veziva uopšte. Stari Rimljani i drugi narodi koristili su jaja, mleko, svinjsku mast i životinjsku krv kao aditive za pucolanski malter, da poboljšaju konzistenciju svežeg maltera. Ovi stari neimari nisu znali zašto ovi dodaci poboljšavaju beton tj. malter, ali ih je iskustvo učilo da se tako dobija kvalitetniji materijal, otporniji na atmosferske uticaje, pogotovo na mraz. Na primer, krv je aerant i na taj način ovaj dodatak je poboljšao trajnost rimskog maltera.

PODJELA ADITIVA

Aditive možemo da podjelimo u dvije osnovne grupe:

  1. aditivi koji modifikuju neka svojstva cementa
  2. aditivi koji modifikuju neka svojstva svežeg ili očvrslog betona

Ovi prvi ubrzavaju ili odlažu vreme vezivanja i očvršćavanja, a drugi poboljšavaju ugradljivost, čvrstoću, vodonepropustljivost, otpornost na mraz, otpornost na morsku vodu, i drugo. Drugačije, aditivi se mogu podjeliti prema načinu djelovanja:

  1. Ubrzivači (akceleratori) – ubrzavaju vrijeme vezivanja cementa i očvršćavanja betona
  2. Usporivači (retarderi) – usporavaju vrijeme vezivanja cementa i očvršćavanja betona
  3. Plastifikatori – ostvaruju bolju ugradljivost svežeg betona uz smanjenje količine vode
  4. Aeranti – stvaraju vazdušne mehuriće u betonu, što povećava otpornost na mraz
  5. Zaptivači – sprječavaju kapilarno upijanje vode i poboljšavaju vodonepropustljivost
  6. Dodaci za omogućavanje betoniranja pri niskim ili visokim temperaturama

Usporivači vremena vezivanja cementa koriste se kada je potreban duži transport betona od mjesta spravljanja do mjesta ugradnje, pri betoniranju po visokim temperaturama, pri betoniranju velikih masa, kada želimo da izbjegnemo radne fuge, pri betoniranju složenijih elemenata, kada su elementi gusto armirani, i slično.

Ubrzivači doprinose skraćenju vremena pri kojem je svježi beton obradiv, ali i povećavaju rane čvrstoće betona. Ove karakteristike su pogodne prilikom zimskog betoniranja ili u slučaju hitne intervencije.

Plastifikatori služe za dobijanje dobro ugrađenih, kompaktnih betona, uz smanjenje potrebne količine vode. Oni su pogodni za betone koji se ugrađuju kroz pumpu, zatim za betoniranje složenih i gusto armiranih elemenata. Ovi betoni postižu dobru zbijenost, a ta osobina je dobra za postizanje otpornosti prema agresivnim uticajima sredine.

Aeranti stvaraju ravnomerno raspoređene globule ispunjene vazduhom, koje su prečnika manjeg od 0.3mm. Ove globule presjecaju kapilare te sprječavaju kapilarno penjanje vode. Ako dođe do smrzavanja vode (led ima veću zapreminu od vode) ona ima mesta da se proširi te nema štetnih posljedica po konstrukciju. Aeranti se obično kombinuju sa plastifikatorima, kako se vazdušasti mehurići ne bi istisnuli prilikom ugradnje. Aeranti se najčešće  koriste prilikom izrade puteva, aerodromskih pisti i betonskih mostova.

Zaptivači su dobri za poboljšavanje vodonepropustljivosti betona, pod uslovom da voda ne deluje pod povišenim pritiskom. Povećanje vodonepropustljivosti se postiže mehaničkim ili hemijskim putem. Zaptivači se najviše koriste pri izradi fasadnih površina.

Upotreba aditiva je u skladu sa specifikacijama proizvođača ili se može uraditi laboratorijska proba. Preporuka je da se dodaci koriste samo onda kada se raspoloživim vezivom i sredstvima za ugradnju svježe betonske mase ne mogu postići dovoljno kompaktni, vodonepropustljivi ili ugradljivi betoni.

ZAKLJUČAK

Dodaci betonu ni u kom slučaju nisu magični sastojci koji će osigurati kvalitet betona, ako su ostali sastojci betona loši. Ako je cement loš ili agregat nije odgovarajućeg granulometrijskog sastava tu ništa neće pomoći. Isto važi i za pravilan transport, ugradnju i njegu betona. Sve faze proizvodnje i ugradnje betona moraju biti u skladu sa propisima, kako bi se dobio kvalitetan beton.

Bookmark the permalink.

Comments are closed