a. PREDINVESTICIONA ISTRAŽIVANJA

Član 6.

a. PREDINVESTICIONA ISTRAŽIVANJA

Predinvesticiona istraživanja obuhvataju i vrednuju:

– koncept projektnog programa,
– važeću plansku dokumentaciju šireg obuhvata oko lokacije,
– geodetsku podlogu zemljišta s granicom obuhvata lokacije,
– istraživanje uticaja i očuvanja prirodne sredine,
– geomehanička, seizmološka, hidrološka, klimatološka i sl. istraživanja,
– analizu komunalne infrastrukture, saobraćaja, opskrbe energentima i sl.,
– istraživanje sirovinskih, tržišnih, razvojnih i eksploatacionih mogućnosti,
– tehnološka idejna rješenja,
– arhitektonska idejna rješenja objekta, građevinska idejna rješenja,
– idejna rješenja mašinskih, hidro i elektroenergetskih instalacija i uređaja,
– idejna rješenja komunalne infrastrukture,
– analizu investicionih ulaganja i ekonomskih efekata i izbor najpovoljnije varijante:

Član 7.

Idejno rješenje u okviru predinvesticionih istraživanja predstavlja provjeru projektnog programa, urbanističkih uslova i funkcionalne, odnosno tehnološke i oblikovne zamisli.
Idejno rješenje sadrži osnovne podatke o prostornom položaju, funkciji, tehnološkoj opremljenosti i oblikovanju objekta, temeljenih na razultatima predhodnih istraživanja (ekonomski, urbanistički, saobraćajni, komunalni, tehnološki, energetski, zaštitni, geomehanički i ostali uslovi lokacije).
Idejno rješenje mora dokazati opravdanost odabira lokacije i projektiranja objekta tekstualnom i grafičkom prezentacijom u mjerilu prema odabiru projektanta.

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed