4. Projekti izvedenog stanja

Član 24.

4. Projekti izvedenog stanja

Projekt izvedenog stanja je skup međusobno usklađenih projekata koji se rade kada se u toku izvođenja radova na objektu vrše izmjene i to za one radove i dijelove objekta na kojima je došlo do izmjene u odnosu na prvobitni glavni ili izvedbeni projekt.
Projekt izvedbenog stanja iz stava 1. ovog člana sadrži sve što i izvedbeni projekt uz dodatak izmjena i radova kao i dijelove objekta na kojima je došlo do izmjene u odnosu na prvobitni glavni ili izvedbeni projekt.
Projekt izvedbenog stanja iz stava 1. ovog člana se radi u istom mjerilu kao izvedbeni projekt.
U slučaju kada se vrši rekonstrukcija postojeće građevine, projekt izvedenog stanja (u skladu sa članom 64. Zakona) koji se prilaže uz zahtjev za odobrenje za građenje sadrži:

– snimak postojećeg stanja (sve tlocrte, karakteristične presjeke, sve fasade, tehnički opis itd.)
– glavni projekt za objekat, odnosno dio objekta na koji se
rekonstrukcija odnosi.

Projekt izvedbenog stanja iz stava 4. ovog člana radi se u mjerilu kao i glavni projekt.

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed