ODLUKA O LEGALIZACIJI ….

Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 16.02.2015 god. donijela je Odluku o legalizaciji bespravno izgradjenih objekata.

Bookmark the permalink.

Comments are closed